Διεκπαιρεώστε τις συναλλαγές σας με το δημόσιο ή και με άλλους φορείς από την άνεση του σπιτιού σας, χωρίς την ανάγκη της φυσικής σας παρουσίας στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ολοκληρώνετε τις συναλλαγές σας με το δημόσιο ή και με άλλους φορείς μεσω του διαδικτύου με τη βοήθεια ενσωματωμένων λιστών (check-lists) που σας οδηγούν βήμα-βήμα μέχρι την ολοκλήρωση του αιτήματός σας

Αναθέστε σε εμάς την διεκπεραίωση του αιτήματός σας με το δημόσιο ή με άλλους φορείς

Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα να αναθέσετε στα έμπειρα στελέχη μας την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας είτε πρόκειται για το δημόσιο έιτε για άλλους φορείς.

Συμπληρώστε online το μισθωτήριο που επιθυμείτε με πλήρη καθοδήγηση και συμβουλές για κάθε βήμα σας.

Με πλήρη λίστα μισθωτηρίων, παραδείγματα ορθής συμπλήρωσης και χρήσιμων tips

Αποκτείστε με ένα απλό download το λογισμικό FIKA (Fast Ikep Accounting) και ενημερώστε με απλό και κατανοητό τρόπο τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τις ταμειακές ροές της επιχείρησής σας

Κατεβάστε από το site μας το λογισμικό FIKA και αποκτείστε πλήρη πρόσβαση και έλεγχο των εσόδων και εξόδων όπως και των ταμειακών ροών της επιχείρησής σας, μειώνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας αυτής λόγω της προετοιμασίας των στοιχείων αυτών για αποστολή τους στο λογιστή σας.